Ringmuskel.se
www.ringmuskel.se © 2015

 

 

Information om sidan

 

 

Sidan är tillägnad dels de fysiologiska ringmuskelerna, i detta fallet rövhålet. Dels refererar den till de individer som är, eller uppför sig som, rövhål.

 

 

Kort och gott: Alla har ett rövhål men bara ett fåtal är också ett..